Vi har börjat arbeta med ett nytt område: procentform, sannolikhet och statistik,

v. 8-18

 

Innehåll:

 • Samband mellan procent-, bråk- och decimalform
 • Begreppet %, tal i procentform
 • räkna med tal i procentform som ofta används i vardagen ex. 50%, 25%, 20%, 10%
 • Huvudräkning med lätta tal i %
 • Procent i problemlösning
 • Rita och tolka tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar (stapel-, linje-, stolp-, bild-, och cirkeldiagram)
 • Räkna ut medelvärde, avgöra typvärde och median
 • Jämföra och beräkna sannolikhet

Kunskapskrav:

 • Kan använda och växla mellan procentform, decimalform och bråkform
 • Visar samband mellan andel, del och helhet
 • Utför beräkningar med enkel % i vardagliga situationer (skriftliga räknemetoder)
 • Avläser och tolkar samt ritar information i tabeller och diagram
 • Klassificerar, sorterar och sammanställer data i enkla frekvenstabeller
 • Analyserar, tolkar, värderar och drar slutsatser om resultaten vid egna och andras enkla statistiska undersökningar
 • Vet att frekvensen är antalet ggr ett visst resultat förekommer
 • Använder begreppen medelvärde, typvärde och median vid jämförelse av statistiska material och räknar ut medelvärde, bestämmer typvärde och median
 • förstår innebörden av sannolikhet, chans och risk ex chans att vinna, risk att få en nitlott
 • redovisar tankar och för resonemang om sannolikhet och kan avgöra om en händelse är möjlig eller omöjlig
 • kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning
 • förstår att sannolikheten måste vara mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt, ex 50% eller ½

Prov v. 18.

/Mervi