Fr. 19 jan. En. Träna att läsa högt s. 34-35 samt glosor.