Fr. 23 feb. Läs texten högt s. 44-45 och träna på glosor.