År 5 Mälarhöjdens skola

Välkommen till vår webbplats!

Kategori: Matematik C

Matematik

På onsdag är det dags för ett prov. Det är inte något prov som eleverna egentligen behöver träna extra inför. Vi har repeterat under ordinarie lektioner så jag tror att det kommer att gå bra för all.

Om man vill repetera ytterligare så kan eleven räkna igenom sidorna 120+121 i läroboken.

Prov i matematik

Vecka 17 är det dags för ett litet prov i matematik.

Vi kommer att förbereda oss genom att repetera i boken och även genom att eleverna får repetitionsuppgifter av mig. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra.
Vad skall eleverna då kunna.
1. De skall kunna räkna ut medelvärde , veta vad som menas med typvärde och median.
2.De skall kunna tolka och konstruera enkla diagram främst stapeldiagram och cirkeldiagram.
3. De skall känna till och kunna visa att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, bråkform och procentform.
4. De skall kunna använda > = < på rätt sätt.
5.De skall kunna utföra beräkningar med enkel procent. Känna till begreppet rabatt och utföra beräkningar med enkel procent i vardagliga situationer.
6. De skall förstå innebörden av sannorlikhet, chans och risk. Samt göra enkla beräkningar av sannorlikshetsutfall.

 

Matematik

Hej.

Här kommer nu den första informationen från mig vad gäller matematik. Vi har nu arbetat tillsammans i tre veckor och rutinerna börjar sitta. För mig har det varit spännande att träffa nya elever och kollegor.

Vad gäller matematiken så har vi avslutat tal i procentform, enkel procenträkning, lärt oss att samma tal kan uttryckas både i bråk, procent och som decimaltal.

Just nu håller vi på och konstruerar olika diagram, nämligen linjediagran, stapeldiagram, stolpdiagram, cirkeldiagram samt bilddiagram. Diagrammen konstrueras utifrån enkla undersökningar t.ex klassens favoritdjur.

Innan påsklovet hoppas jag att vi hinner med att lära oss mycket om begreppen medelvärde, typvärde och median. Sen efter påsklovet är det dags för lite sannorlikhet.

Pär-Åke

5B och 5C matematik v. 8-18

Vi har börjat arbeta med ett nytt område: procentform, sannolikhet och statistik,

v. 8-18

 

Innehåll:

 • Samband mellan procent-, bråk- och decimalform
 • Begreppet %, tal i procentform
 • räkna med tal i procentform som ofta används i vardagen ex. 50%, 25%, 20%, 10%
 • Huvudräkning med lätta tal i %
 • Procent i problemlösning
 • Rita och tolka tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar (stapel-, linje-, stolp-, bild-, och cirkeldiagram)
 • Räkna ut medelvärde, avgöra typvärde och median
 • Jämföra och beräkna sannolikhet

Kunskapskrav:

 • Kan använda och växla mellan procentform, decimalform och bråkform
 • Visar samband mellan andel, del och helhet
 • Utför beräkningar med enkel % i vardagliga situationer (skriftliga räknemetoder)
 • Avläser och tolkar samt ritar information i tabeller och diagram
 • Klassificerar, sorterar och sammanställer data i enkla frekvenstabeller
 • Analyserar, tolkar, värderar och drar slutsatser om resultaten vid egna och andras enkla statistiska undersökningar
 • Vet att frekvensen är antalet ggr ett visst resultat förekommer
 • Använder begreppen medelvärde, typvärde och median vid jämförelse av statistiska material och räknar ut medelvärde, bestämmer typvärde och median
 • förstår innebörden av sannolikhet, chans och risk ex chans att vinna, risk att få en nitlott
 • redovisar tankar och för resonemang om sannolikhet och kan avgöra om en händelse är möjlig eller omöjlig
 • kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning
 • förstår att sannolikheten måste vara mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt, ex 50% eller ½

Prov v. 18.

/Mervi

matematik 5B och 5C

Idag (19/2) har eleverna fått tillbaka sina prov i matematik, vilket fantastiskt gott resultat! Återlämnas till mig senast torsdag den 22/2.

Mervi

Prov i matematik 5B och 5C

Hej!

Det är dags att börja repetera decimaltalen och alla räknesätt mm.

5B har prov på fredag den 16 februari och 5C på torsdag den 15 februari.

/Mervi

 

matematik v. 2-7

Decimaltal (s. 6-65 i matematikboken)

 

Kunskapskrav:

Eleverna förstår positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet. Eleverna visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform och bråkform samt med stora tal. Eleverna kan jämföra tal och göra beräkningar i de fyra skriftliga räknesätten och i huvudräkning samt bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning. Eleverna kan använda = och ≈ vid beräkningar.

 

Det som vi kommer att arbeta med:

 • Begreppen: talsorter, heltal och decimaler
 • Talsorterna från tusental till tusendelar
 • Skriva decimaltal i utvecklad form och i storleksordning
 • Använda jämförelsetecken › =   ‹
 • Nollans betydelse i slutet av decimaltal
 • Huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion
 • Addition och subtraktion i uppställning
 • Avrunda
 • Multiplikation i uppställning
 • Division i trappan och i kort division
 • Multiplikation och division med decimaltal med talen 10, 100 och 1000
 • Stora tal upp till hundra miljoner och deras avrundning

 

Prov v. 7

 

 

Hälsningar Mervi

5B och 5C prov i geometri

Hej!

Eleverna får provet i geometri tillbaka på fredag. Roligt att se så bra resultat! Jag önskar att få provet tillbaka med underskrift senast på tisdag nästa vecka.

Hälsningar,

Mervi

matematikprov i geometri 5B och 5C

Geometri

 

Det här har vi arbetat med i geometri:

 

 • beskriva, rita och namnge de olika geometriska objekt: punkt, linje, stråle, sträcka, öppen polygon
 • mäta, rita och räkna ut olika slags vinklar och sidovinklar med hjälp av vinkelsumman
 • använda gradskiva
 • göra rimliga uppskattningar av vinklar
 • rita cirklar med passare
 • cirkelns olika delar: medelpunkt, cirkelsektor, radie, diameter
 • gruppera och namnge olika slags månghörningar och kan beskriva egenskaperna på dem
 • räkna ut månghörningars omkrets
 • summan av triangels vinklar är 180 grader
 • använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i trianglar
 • summan av vinklarna i en fyrhörning är 360 grader
 • bekanta dig med och klassificera geometriska kroppar som rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, tetraed och bekanta dig med geometriska kroppars ytor
 • lösa ett problem genom att använda passande metod till uppgiften
 • huvudräkning

 

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén