On. 11 april ma. s. 88 uppg. 142-144, extra s. 80 uppg. 94-95

Ti. 24 april so.prov. Se instuderingsfrågor som eleverna har fått