Engelskläxa till onsdag är verben ”att vara” (am, is, are), ”att ha” (have, has) i presens samt -s på verben i 3:e person (I play, she plays).