På onsdag är det dags för ett prov. Det är inte något prov som eleverna egentligen behöver träna extra inför. Vi har repeterat under ordinarie lektioner så jag tror att det kommer att gå bra för all.

Om man vill repetera ytterligare så kan eleven räkna igenom sidorna 120+121 i läroboken.