Hej på er,

I tisdags var första eftermiddagen då jag la märke till att det har blivit ljusare ute. Härligt!

Vi är i full gång med utvecklingssamtalen och eleverna är verkligen duktiga på att leda sina samtal och prata om de mest väsentliga utvecklingsområdena de har just nu.

Nedan finns förtydliganden från rektorerna angående nästa års språkval;

”På informationsmötet inför årskurs 6 ställdes frågan om alla elever får det språkval som de har valt efter provperioden fram till v. 44. På blanketten finns ett första- och andrahandsval. Intentionen är att eleverna ska få det språkval de önskar. Om det är så att väldigt många har valt samma språk har lösningen varit att starta två språkgrupper som ligger parallellt.”

Länken nedan för er vidare till information från föräldraföreningen på skolan:

Föreläsning 22 februari 2018

Trevlig helg!

Hälsningar,

Helene